1. Dopłaty do kredytów

Program „Mieszkanie dla Młodych” ma spełniać kilka założeń – wspierać rozwój budownictwa mieszkaniowego, poprawiać sytuację mieszkaniową młodych oraz … przyczynić się do zwiększenia liczby dzieci.

Rachunek jest następujący – potencjalny beneficjent programu nieposiadający dzieci może liczyć na 10% dofinansowania. Klient z dziećmi otrzyma 15%. Jeżeli w ciągu 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, w rodzinie kredytobiorcy przybędzie 3-cie lub kolejne dziecko, kapitał kredytu zostanie jednorazowo pomniejszony o kolejne 5% dopłaty.

Kalkulator dopłat - kliknij

2. Przydatne linki

 

3. Jakie są opłaty u notariusza?

Przy sprzedaży (mieszkania hipotecznego z księgą wieczystą, działki, domu, budynku, garażu) maksymalne stawki taksy notarialnej wynoszą:

 • do 3000 zł — 100 zł;

 • powyżej 3000 zł do 10 000 zł — 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3000 zł;

 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł — 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł — 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł — 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

 • powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Przy sprzedaży prawa do mieszkania własnościowego w spółdzielni mieszkaniowej i innych praw do nieruchomości spółdzielczych taksa notarialna wynosi połowę wynagrodzenia notariusza jak wyżej.

Wynagrodzenie notariusza za wypisy z akt notarialnych wynosi 6 zł za jedną stronę.
Dodatkowo do taksy i opłat za wypisy notariusz dolicza podatek VAT w wysokości 23%.

4. Zadatek czy zaliczka?

Są to dwa różne terminy prawnicze, które wiele osób, błędnie utożsamia ze sobą, Ich właściwe użycie ma kluczowe znaczenie w przypadku umów przy obrocie nieruchomościami.

Zadatek - ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Zadatek stanowi więc pewnego rodzaju zabezpieczenie wykonania umowy i jest rodzajem odszkodowania za ewentualne jej niewykonanie.

Zaliczka - w razie należytego wykonania zobowiązania zaliczka zostaje zaliczona na poczet należnego świadczenia, w przeciwnym razie można się domagać jej zwrotu i naprawienia szkody. Do zaliczki nie stosuje się wskazanych zasad dotyczących przepadku zadatku lub obowiązku jego zwrotu w podwójnej wysokości

5. Jak wybierać i kupować nieruchomości?

Wybór nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym jest trudną decyzją, która zapewne przez dłuższy czas będzie wpływała na jakość naszego życia. Dlatego wybór ten musi być przemyślany i nie podyktowany emocjami. Obecna sytuacja na rynku nieruchomości zaczęła sprzyjać kupującym w dokonywaniu przez nich spokojnych i wyważonych wyborów z dużej ilości dostępnych ofert. Im więcej będziemy wiedzieć o stanie technicznym i prawnym rozważanych przez nas nieruchomości, tym lepszą podejmiemy decyzję, a także będziemy mieć większą siłę przetargową podczas negocjowania ostatecznej ceny.

6. Z pośrednikiem czy bezpośrednio?

Bardzo wielu kupujących zadaje sobie pytanie, czy korzystać z usług pośrednika. Tymczasem zakup mieszkania nie ogranicza się tylko do znalezienia właściwego mieszkania. Nie każdy kupujący potrafi właściwie przygotować umowę przedwstępną, negocjować cenę, określić stan prawny i techniczny mieszkania. Nie każdy też potrafi bezpiecznie zorganizować zapłatę ceny sprzedaży i wydanie lokalu oraz dopilnować wymeldowania i zmiany umów odnośnie do mediów. Zatem kupno z udziałem pośrednika należy polecić przede wszystkim osobom, które cenią sobie bezpieczeństwo i chcą szybko znaleźć mieszkanie.

Przy wyborze biura pośrednictwa należy jednak zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, należy korzystać tylko z usług licencjonowanego pośrednika. Aby to sprawdzić, wystarczy zapytać o numer licencji i świadectwo nadania oraz dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC oznacza, że jeżeli pośrednik narazi nas na szkodę (np. nie sprawdzi stanu prawnego nieruchomości), będzie miał z czego wypłacić odszkodowanie.

7. Dlaczego mam podpisać umowę pośrednictwa?

Obowiązek podpisania takiej umowy nakłada na pośrednika Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.1997 nr 115 poz.741). Jeśli pośrednik nie zawiera takiej umowy, po prostu łamie prawo. Należycie sformułowana umowa jest gwarantem bezpiecznej transakcji, określa zakres i czynności pośrednika, wzajemne zobowiązania oraz wynagrodzenie. Musi wskazywać pośrednika odpowiedzialnego za realizację umowy wraz z numerem licencji oraz informacją o obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

Umowę pośrednictwa podpisuje się przed oglądaniem wskazanej przez nas nieruchomości.

8. Dlaczego warto podpisać umowę na wyłączność?

Są dwa rodzaje umów pośrednictwa: otwarta i na wyłączność. Przy umowie otwartej właściciel nie jest zobligowany do współpracy tylko z jedną agencją. Natomiast umowa na wyłączność to porozumienie, w którym klient zobowiązuje się przekazać do sprzedaży czy wynajmu swoją nieruchomość tylko jednemu, wybranemu pośrednikowi.

Oszczędność czasu i pieniędzy - rejestracja oferty odbywa się tylko raz w wybranym biurze. Umowa na wyłączność likwiduje potrzebę odwiedzenia wielu agencji, wypełnienia wielu formularzy i podpisywania wielu umów. Klient nie musi również wielokrotnie opowiadać o nieruchomości i pokazywać jej kolejnym pośrednikom. Sprzedający ponadto nie ponosi dodatkowych kosztów reklamy swojej nieruchomości, a ma gwarancję, że jest ona szeroko reklamowana.

Komfort dla Sprzedającego - zaletą umowy na wyłączność jest ogromne odciążenie właściciela nieruchomości od sprzedaży czyli promocji, prezentacji i wielu innych działań, które bierze na siebie biuro nieruchomości. Sprzedającemu łatwiej jest również zapanować nad ilością i terminami prezentacji nieruchomości. Ponadto Sprzedający ma tylko jednego, znanego Mu z imienia i nazwiska agenta, z którym utrzymuje kontakt i od którego wymaga aktywności i jak najszybszej sprzedaży. Agent dobrze zna nieruchomość, jej stan prawny i okoliczności związane ze sprzedażą. Tym samym sprzedający unika dzwoniących do niego anonimowych pośredników i wielokrotnego ich informowania. Unika również przechodzących przez Swój dom/mieszkanie pielgrzymek przypadkowych klientów.

Większe zaangażowanie pośrednika i biura - w związku z zapewnionym wynagrodzeniem za wykonane czynności, agent jest skłonny poświęcić więcej czasu, uwagi i nakładów na promowanie oferty na wyłączność. Biuro mając pewność otrzymania prowizji, zwiększa nakłady na marketing i reklamę nieruchomości rejestrowanych na wyłączność.

Efektywność działania - umowa na wyłączność jest umową terminową, co zmusza Pośrednika do intensywnej pracy nad ofertą. Pośrednik i jego biuro to specjalista rynku nieruchomości, który dobrze wie jak wykorzystywać dostępne narzędzia, a przy umowie na wyłączność ma szansę pełnego opracowania strategii marketingowej sprzedaży nieruchomości. Biuro posiadające ofertę na wyłączność i mające pełną kontrolę nad procesem sprzedaży jest bardziej otwarte na współpracę z innymi biurami i ich klientami, co obala argument przeciw takiej umowie, podnoszony niekiedy przez właścicieli i mówiący o stracie klientów innych biur.

MLS - jest to cały system współpracy pomiędzy pośrednikami dający klientom w pełni profesjonalną obsługę i szybką, a zarazem bezpieczną transakcję poprzez internetową, ogólnodostępną bazę ofert nieruchomości, w której może znaleźć się tylko nieruchomość z umową pośrednictwa na wyłączność, daje to większą wygodę i oszczędność czasu oraz szansę na szybszą realizację umowy.

Możliwość uzyskania wyższej ceny sprzedaży - mnogość tej samej oferty nabywcy odbierają myśląc, że jeśli większa liczba biur nieruchomości usiłuje sprzedać jedną i tą sama nieruchomość to albo oferowana nieruchomość posiada jakieś ukryte wady i nie znalazł się nabywca mimo tak intensywnych zabiegów sprzedażowych albo przyczyną jest zbyt wysoka cena i być może warto obserwować ofertę w oczekiwaniu  na spadek ceny.

Lepsza reklama - oferty na wyłączność zawsze są umieszczone w prasie, internecie, wystawiane na targach w formie zdjęć z dokładną lokalizacją i opisami. Pośrednik reklamuje ofertę w sposób otwarty: podając jej dokładną lokalizację, umieszczając w reklamach zdjęcia, stawiając tablice lub wieszając baner przed nieruchomością, zgłaszając nieruchomość do katalogów i portali internetowych.

Łatwe „zarządzanie sprzedażą” - nawiązuje się ścisła współpraca pomiędzy pośrednikiem, a klientem co daje łatwość szybkiego i skutecznego wprowadzania wszelkich zmian w ofercie reklamowej. Unikamy również sytuacji, w której ta sama nieruchomość reklamowana w kilku biurach ma np. różną cenę, opisy czy zdjęcia.

Monitorowanie sprzedaży - klient może być na bieżąco informowany przez Pośrednika o zainteresowaniu jego ofertą. Pośrednik może również regularnie relacjonować postępy w sprzedaży, informując właściciela o podejmowanych czynnościach, a właściciel zawsze może wyegzekwować od pośrednika działania dodatkowe.

Klarowne rozliczenie za usługę - klient ma jednoznacznie określone komu i w jakiej wysokości zapłaci prowizje - jest zobowiązany do zapłaty prowizji tylko jednemu biuru nieruchomości i nie ryzykuje ewentualnych problemów z wycofaniem oferty z innego biura, np. wynagrodzeniem za pracę włożoną w promocję oferty.

Profesjonalna obsługa kupującego – fakt, że jeden, konkretny Agent odpowiedzialny jest za sprzedaż nieruchomości wpływa pozytywnie na poziom obsługi potencjalnych kupujących – co z kolei czyni nieruchomość znacznie atrakcyjniejszą. Agent prowadzący zna doskonale nieruchomość oraz okoliczności i warunki związane z transakcją; dysponuje planami; materiałami reklamowymi i wiedzą, która pozwala mu rzetelnie poinformować potencjalnego kupującego.

Oszczędność twojego czasu - jeśli nieruchomość, która przeznaczona jest na sprzedaż lub wynajem, nie jest już zamieszkana, to bardzo dobrym rozwiązaniem jest przekazania do niej kluczy Pośrednikowi, z jakim podpisana została umowa na wyłączność, dzięki temu oszczędzasz czas, bo nie musisz przyjeżdżać za każdym razem kiedy Pośrednik lub podległy mu Agent zjawia się z potencjalnym klientem.

W umowie nazywanej otwartą zakres tych wszystkich czynności jest o wiele mniejszy, a wiele z powyższych usług jest wręcz niemożliwych do wykonania.

9. Dopłaty do kredytów na okna i drzwi energooszczędne i pasywne

Od 2013 roku ruszył projekt NFOŚiGW dotyczący programu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych domów i mieszkań. Na ten cel przeznaczono kwotę 300 mln zł. Głównym celem jest przygotowanie inwestorów na oszczędność energii, ograniczenie emisji CO2, zmiany w realiach budowania. Wiąże się to z dyrektywą wprowadzającą obowiązek wznoszenia budynków niemal zeroenergetycznych, która obowiązywać będzie w Unii Europejskiej od 2020 r.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych budujących dom oraz kupujących dom lub mieszkanie od developera. To, jaką otrzymamy wysokość dofinansowania, będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkowaną do celów ogrzewania i wentylacji( EUco), a także spełnienia wytycznych dotyczących min. parametrów poszczególnych instalacji oraz przegród.


Wysokość dotacji:

 • w przypadku domów jednorodzinnych, gdzie EUco jest mniejsze bądź równe 40kWh/(m28*rok)- do 30 000zł brutto
 • w przypadku domów jednorodzinnych, gdzie EUco jest mniejsze bądź równe 15kWh/(m28*rok)- do 50 000zł brutto
 • w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, gdzie EUco jest mniejsze bądź równe 40kWh/(m28*rok)- do 11 000zł brutto
 • w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, gdzie EUco jest mniejsze bądź równe 15kWh/(m28*rok)- do 16 000zł brutto

Podstawą, aby rozpocząć procedury jest projekt budowlany domu lub lokalu mieszkalnego, przygotowany zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW. Następnie plan jest sprawdzany u weryfikatora energetycznego, który potwierdza, że założenia projektowe pozwolą na wybudowanie domu spełniającego parametry określone w programie Funduszu. Potem powinniśmy podpisać umowę z wykonawcą, co pozwoli nam wystąpić do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu z dotacją (wymagane dokumenty to: projekt budowlany, charakterystyka energetyczna obiektu, potwierdzenie weryfikatora, pozwolenie na budowę oraz potwierdzenie dysponowania nieruchomością). Po zawarciu umowy kredytu, przystępujemy do realizacji inwestycji, która nie może być realizowana dłużej niż 3 lata. Po zakończeniu, ponownie kontaktujemy się z weryfikatorem i po uzyskaniu jego akceptacji, występujemy do banku o dotację, która pomniejszy kapitał naszego kredytu.

 

montaż parapetów zewnętrznych Krajowa Agencja Poszanowania Energii na zlecenie NFOŚiGW stworzyła odpowiednie wytyczne, jakimi powinniśmy się kierować przy budowie lub kupnie energooszczędnego domu oraz mieszkania. Najistotniejsza jest wysokość wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania (EUco). Chodzi o uzyskanie niskich współczynników przenikalności cieplnej dla przegród budowlanych.
Również oknom oraz innym przegrodom przeźroczystym, stawiane są wysokie wymagania. W zależności od strefy klimatycznej muszą się charakteryzować współczynnikiem przenikania ciepła Uw na poziomie max. 0,70-0,80 W/m2K (jednorodzinny dom pasywny - 0 lub 0,80-1,00 - jednorodzinny dom energooszczędny lub 0,80W/m2K i 1,00-1,30 W/m2K - dla pasywnych oraz energooszczędnych budynków wielorodzinnych).

 


Istotnym elementem dotyczącym okien, są liniowe mostki cieplne, powstające na połączeniu okna i ościeża. W celu ich eliminacji, KAPE w opracowanych tzw. wytycznych do programu NFOŚiGW zaleca, by okna w budynkach spełniające standard NF40 montować tak, aby izolacja zewnętrzna ścian nachodziła min. 3cm na ramę okien, zaś w budynkach o standardzie NF15-okna powinny być montowane w warstwie izolacji na specjalnych kasetach lub wspornikach.
Zatem bardzo ważnym elementem jest nie tylko okno, jako produkt, ale również jego prawidłowy montaż.

 


Z założeń programu wynika, że budynek powinien osiągnąć jeden z dwóch progów energetycznych, co oznacza, że dystrybutor czy sprzedawca, zanim zaproponuje konkretne okna, będzie musiał szczegółowo określić typ budownictwa.
Zakładamy, że w związku z dopłatami wzrośnie zainteresowanie inwestorów prywatnych energooszczędnymi rozwiązaniami w zakresie stolarki okiennej, zaś okna przeznaczone do obiektów pasywnych, wkrótce zaczną być postrzegane, jako produkt standardowy.
Musimy pamiętać również o tym, że pomimo tego, że w przypadku kupna czy budowy domu pasywnego koszty są zazwyczaj o 20-30% wyższe, to w późniejszym okresie koszty jego eksploatacji są wyjątkowo niskie.